676 12 336

info@graintech.lv


2018. gadā realizētie projekti

LPKS Sēlijas Āres

ZS Sili

SIA Latvijas Šķirnes Sēklas (svari)

ZS Sildegas

SIA Iecavnieks & Co

ZS Jaunstrauti

ZS Lazdas

ZS Ziemeļi K

ZS Skudras

ZS Augstkalnes

Citi

ZS Ploces

ZS Majori

ZS Riekstiņi (apkure)

ZS Kaibas

SIA Vinča Agro

SIA Mārtiņmuiža

ZS Skaistas

SIA Lazdas

SIA Upmalmājas

ZS Klidziņas (tīrītājs)