676 12 336

info@graintech.lv


Viena no unikālām Horizon priekšrocībām ir tās ciešā sadarbība ar ASV uzņēmumu Precision Planting, kura ražo dažāda veida inovatīvas tehnoloģijas, kuras uzlabo tiešās sējas sistēmas efektivitāti un uzlabot sējmašīnas veitkspēju. PPX sējmašīnas ir ražotas, lai tās varētu salāgot ar vadošām Precision Planting tehnoloģijām

Precision Planting tehnoloģijas

  • CleanSweep - augu atlieku tīrītāji ar pneimatiskiem cilindriem, kuru darbība tiek regulēta no traktora kabīnes. Tīras rindas no augu atliekām ar vienkāršu un ātru regulēšanu (ieteicams tiešās sējas tehnoloģijā);
  • Vset dozators - aprīkojams ar maināmiem izsējas diskiem atkarībā no sējamās sēklas. Izsējas precizitāti galvenokārt ietekmē sēklas ar dažādiem izmēriem un mainīgām formām. Vset dozators ir aprīkots ar sēklas atsviedēju, kas izslēdz ražas zudumu varbūtību pārāk bieza vai pārāk reta sējuma dēļ. Nav nepieciešams veikt regulēšanu pie mainīga sēklas izmēra;
  • Furrow Force - pareizi aizvērtai rindiņai jābūt bez gaisa kabatām, sēklas dīgļstumbram būtu viegls ceļš, lai izlīstu no augsnes, kā arī vadziņa spēj pietiekami saglabāt tajā mitrumu. Furrow Force ir pneimatiska, automatizēta divu pakāpju vadziņas aizvēršanas sistēma, kas spēj nodrošināt maksimāli labāko vadziņas aizvēršanu un tālāku augu attīstību;
  • Deltaforce - Delta force ir automatizēta, nepārtraukta hidraulikas spiediena vadības sistēma neaktarīgai katras sējmašīnas rindas pareizai darbībai. Nav būtiski, ja ir mīksti vai cieti apstākļi, jo šī sistēma ātri spēj regulēt faktiski nepieciešamo hidraulikas spiedienu katrai rindai, lai neatkarīgi no apstākļiem sēkla atrastos pareizā dziļumā un nepārblīvētu sēklas vadziņu;
  • Smartfirmer - sēklas piespiedējs ar iebūvētu augsnes sensoru, kurš slīd pa vadziņas gultni. Šis ir sensors, kurš sniedz informāciju par vidi kādā tiek noguldīta sēkla. Sensors spēj sniegt informāciju par augsnes temperatūru, augsnes mitrumu, vadziņas vienveidīgumu, augu atlieku daudzumu vadziņā, spēj noteikt augsnes organiskās vielas daudzumu, tādejādi ir iespējams veikt mainīgu izsējas normu balstoties uz šī sensora sniegto informāciju par organiskās vielas apjomu augsnē.;
  • 20|20 vadības panelis - vadības panelis, kurš netikai sniedz informāciju par sējmašīnas darbu, bet arī izmantojot vairākus sējmašīnas sensorus sniedz rēala laika dažādu informāciju par augsni, kas palīdzēs pieņemt pareizus agronomiskus lēmumus.

PPX precīzās sējmašīnas izmantojamas dažādu kultūraugu sēšanai. Tās ir komplektējamas līdz 12 rindām ar dažādām rindstarpas iespējām. Tās var nokomplektēt arī tā, lai strādātu no-till tehnoloģijā

Īss pārskats par PPX darbību