676 12 336

info@graintech.lv


Tiešās sējas (No-till) sējmašīna Horizon Agriculture DSX

Šīs sējmašīnas tiek ražotas Spaldingā (Anglija), kur jaunā un modernā ražotne tika atklāta 2019. gadā un atrodas tikai 8 km attālumā no ražotāja saimniecības, kura kalpo kā galvenā produktu testēšanas vieta . Šīs ir piekabināmas pneimatiskās sējmašīnas, kuras ir pieejamas ar darba platumu 4-9 m. Lai arī šis ir jauns nosaukums lauksaimniecības tehnikas tirgū, taču aiz tā stāv komanda ar vairāk kā 15 gadu pieredzi lauksaimniecībā, agronomijā un inženierbūvē. Galvenā ražotāja filozofija ir piedāvāt augstākās kvalitātes tehniku ilgtspējīgai lauksaimniecībai, kura būtu uzticama ar zemām ilgtermiņa izmaksām. Papildus, sējmašīnas ir ražotas tā, lai vēlāk tās būtu vienkārši uzlabojamas, piemēram, aprīkojot tās ar dažādiem papildus mezgliem un risinājumiem, lai palielinātu darba efektivitāti, kā arī sējmašīnām nākotnē ir iespējams palielināt darba platumu. Respektīvi, iegādājoties sējmašīnu ar 4 m darba platumu, to nākotnē ir iespējams palielināt līdz 7.5 m darba platumam. 8 m un 9 m sējmašīnas ir ar fiksētu 3m platu vidus daļu, kur spārni ir hidrauliski pielokāmi transporta pozīcijai. 10 m un 12 m sējmašīnas būs pieejamas sākot ar 2023. gadu. Papildus, uzņēmums ir dibinājis augsnes izpētes skolu, kas zemniekiem sniedz iespēju iepazīt konservējošās lauksaimniecības būtu no praktiskās puses.


DSX sēklas iestrādes mehānisms

DSX modeļa sējmašīnas ir aprīkotas ar Undercut tipa viena diska atvērējiem. 2021. gadā tika izstrādāta jaunās paaudzes sējrinda, kur galvenie ieguvuni ir:

 • Izmainīts atvērēja leņķis (X=10o; Y=7o). Atvērēja leņķis ir samazināts, lai panāktu precīzāku un vienmērīgāku sēklas novietojumu un būtiski mazinātu augsnes kustināšanu pie lielākiem darba ātrumiem (virs 8 km/h)
 • Sāna atbalsta ritenis ir dziļuma noturēšanas atbalsts. Tas ir novietots vienā līnijā ar sēklas iestrādes zābaciņu. Kopā ar hidraulisku kopēšanas paralelogramu tiek teicami kopēta augsnes un vienādā dziļumā iestrādāta sēkla
 • Pārtaisīta aizvērēja sistēma. Katrs aizvērēja ritenis ir aprīkots ar pneimatisku spilvenu, kura spiedienu var regulēt no kabīnes. Plaši regulējams spēks neatkarīgi no sēšanas apstākļiem.
 • Iespējam sēt visos apstākļos: rugaine, minimālā apstrāde, uzartā lauka (pirms sēšanas vēlams brauciens ar veltņiem) un aktīvi augošās starpkultūrās ar lielu biomasu.

Undercut atvērēju darbības princips ir diskam griežot no ieslīpus,augsni paceļot (sāna atbalsta ritenis neļauj to izmest no vadziņas) un sēklas materiālu novadīt izvēlētajā sēšanas dziļumā.

Priekšrocības:

 • Nav nepieciešams tik liels spiediens uz sējdisku, jo diskam griežoties tas dabiski iegriežas augsnē, kas arī samazina sējrindas pārblīvējumu, it īpaši, apstākļos ar lielu augu atlieku daudzumu
 • Šāds diska leņķis nodrošina arī mazāku risku, ka sēklas vadziņā tiktu arī salmi, kuri var negatīvi ietekmēt sēklas dīgšanas apstākļus salīdzinot ar vertikāliem novietotiem atvērējiem
 • Sēšanas procesā tiek veikta ļoti maza augsnes kustināšana
 • Relatīvi maza nepieciešamā traktora jauda un svars (6 m sējmašīnai uz līdzena lauka nepieciešami 140-170 ZS) mazākam degvielas patēriņam un mazākai augsnes blīvēšanai

Vienmērīga sēšanas dziļuma nodrošināšana ar sāna atbalsta riteni

Būtiski būtu atzīmēt, ka katras sējrindas sēklas iestrādes dziļums tiek regulēts ar sāna atbalsta riteni, kurš kalpo arī kā sējdiska tīrītājs un neļauj atvertās vadziņas augsni izmest no tās. Šāda veida vienmērīga dziļuma nodrošināšana ir pārāka par dizainu, kur dziļums tiek iestatīts ar aizmugurējo piespiedēja riteni (iepriekš dziļuma atbalsta ritenis atradās 25 cm no zābaciņa), jo sēšanas dziļums tiek noteikts attiecīgi pret sēklas izbires punktu un ir vienmērīgāks atkarībā no lauka reljefa.


D-Cup gaisa cikloni

Pneimatiskajām sējmašīnām ir ļoti svarīgi, lai sēkla vadziņā iekristu ar savu svaru un lai tā netiktu izpūsta no vadziņas pārlieku lielā gaisa apjoma dēļ. DSX sējmašīnas ir aprīkotas ar labākiem cikloniem tirgū (D-Cup, Austrālija), ar kuru tiek garantēts 100% gaisa apjoma izvadīšana no sēklvada pirms sēkla tiek novadīta vadziņā. Tas sniedz vairākas priekšrocības:

 • Sēkla iekrīt vadziņā ar savu svaru, nav sēklas izpūšanas risks;
 • Iespējams palielināt hidrauliskā ventilatora apgriezienus, kas samazina sēklvadu bloķēšanās risku. !! Dažas sēklas var būt jūtīgas pret liela ventilatora ātruma, piemēram, zirņi, kur var škelties !!
 • Sēklvada nobloķēšanās gadījumā sēkla ar lieko gaisa apjomu tiek pūsta ārā no ciklona, ko operatoram ir viegli pamanīt.
 • Gadījumā, ja ir veikta kustība uz aizmuguri ar zābaciņu augsnē, zābaciņš var tikt nosporstots ar augsni. Šādā gadījumā bieži ir iespējams augsni izpūst aizsedzot D-Cup ciklona gaisa izeju, kur liekais gaiss izpūstu augsni no zābaciņa


Hidrauliska paralelograma kopēšana

Sējrinda ar sējmašīnas rāmi ir savienots izmantojot izturīgu paralelograma konstrukciju, kura ir ražota no izlieta tērauda. Visiem kustīgiem savienojumiem ir izmantotas PTFE bronzas/tērauda bukses, kas neprasa ikdienas smērēšanas darbus. Paralelograma dizains nodrošina 300 mm vertikālo gājienu teicamai augsnes kopēšanai. Katra sējrinda ir aprīkota ar hidraulisku cilindru, kurš sniedz iespēju uz katra atvērēja palielināt spiedienu uz augsni līdz 60 bar. Atkarībā no sējmašīnas platuma un sējrindu skaita, svars uz katra atvērēja var tikt palielināts līdz 300 kg.

Sējdiski ir novietoti divās rindās un katra sējrinda ir pamīšus priekšējai un aizmugurējai rindai. Standartā iespējams sējmašīnas aprīkot ar 5 dažādām rindstarpām: 14, 16.7 cm, 18.5 cm, 20 cm un 25 cm. Katru sējrindu ir iespējams pacelt un nofiksēt, kas sniedz iespēju sēt platākās rindstarpās bez sējmehānisma nodiluma un augsnes kustināšanas.


Sēklas tvertne un izsējas dozēšanas mehānisms

Sējmašīnas ir aprīkotas ar centrālo sēklas materiāla uzpildes tvertni. Tās tilpums ir 4700 litri un var tikt sadalīta līdz 3 daļām, kas nodrošina līdz 3 produktu sēšanu vienlaicīgi, kā arī papildus ir iespējams uzstādīt StocksAG sējmašīnas ar izkliedes disku vai ar pneimatisku izsēju. Tātad vienlaicīgi ir iespējams izsēt līdz 4 cietiem produktiem un 1 škidru produktu, ja sējmašīna ir aprīkota ar šķidro produktu iestrādes sistēmu.

Sēklas izsējas dozatori ir elektroniski piedzenami sēklas dozēšanai izmantojot GPS sensoru. Dozēšanas mehānisms ir ražots izmantojot nerūsējošo tēraudu un plastmasu, lai pasargātu šo mezglu no korozijas. Mainot sēklas dozēšanas rullīšus, ir iespējams precīzi sēt visa veida sēklas, mēslojumu un starpkultūru maisījumus. Tvertņu izbires ir aprīkotas ar šīberiem, lai, pirmkārt, varētu novadīt uz kuru no sēklas izdales galvām attiecīgais produkts tiek novadīts, kā arī iespējams nomainīt dozēšanas rullīšus ar piepildītu tvertni.


Standarta aprīkojums un opcijas

Aprīkojums Bāze / Opcija
4700 l tvertne ar diviem nodalījumiem Bāze
4700 l tvertne ar trim nodalījumiem Opcija
Eļļas dzeses radiators uzstādīts pirms ventilatora gaisa ieejas Bāze
Hidrauliski transporta ass cilindri Bāze
Hidrauliskas bremzes Bāze
Gaisa bremzes Opcija
Kalibrēšanas komplekts Bāze
Instrumentu kaste Bāze
ISOCAN / ISOBUS vadība Bāze
Tehnoloģiskā sliede 2x3 Bāze
DSX otrās paaudzes sējrinda ar metāla aizvērēja riteni Bāze
Rindu fiksāciju tapas 1/2 gab no sējrindu skaita Bāze
Transporta riteņi R 30.5 Bāze
StocksAG Turbojet Opcija
StocksAG Fanjet Opcija
3 ceļu hidraulikas vārsts (traktoriem ar 3 hidraulikas sekcijām) Opcija
Precision Planting 12V HD gaisa kompresors (traktoriem bez gaisa kompresora) Opcija
Precision Planting rindu tīrītāji (Row Cleaners) Opcija
Šķidro produktu iestrāde Opcija