676 12 336

info@graintech.lv


Priekštīrīšanas iekārta SPO

Graudu priekštīrīšanas iekārta SPO domāta graudaugu, pākšaugu, kukurūzas un saulespuķu rupjai priekštīrīšanai. Iekātas tiek uzstādītas graudu pirmapstrādes kompleksos pirms kaltēšanas procesa kā arī lai pirms sietu tīrītājiem, lai paceltu to produktivitāti un izejošā produkta kvalitāti.

Iekārtas darbības princips. SPO mašīnas galvenās divas daļas ir pieņemšanas kamera un aeroaspirācijas kamera. Netīrīts ieejošais produkts nonāk uz izkliedējoša šneka, kas vienmērīgi izdala produktu iekārtas platumā; tālāk tas nonāk uz sietu transportiera. Graudi, vieglie un mazie piemaisījumi iziet cauti transportiera sietam, bet lielie piemaisījumi ar sietu transportieri, tiek izvadīti no mašīnas. Graudu frakcija ar mazajiem piemaisījumiem tiek sakratīta (izejot cauri sietu transportierim), tad tiek sadalīta un novadīta uz diviem iesūcošiem aspirācijas kanāliem. Vieglie piemaisījumi tiek izvadīti no graudu plūsmas un nonāk aspirācijas (nosēdumu) kamerā, no kurienes ar šneku tiek izvadīti ārā. Attīrītie graudi pašplūsmā tiek izvadīti no SPO. Gaisa plūsma iekārtā tiek nodrošināta ar iebūvētu diametrālo ventilatoru.

SPO -80 SPO -125
Produktivitāte t/h līdz 80 līdz 125
Iekārtas jauda kW 11,0 11,75
Garums                              mm 3089 3089
Platums mm 1828 1865
Augstums mm 3023 3322
Ventilatora apgriezieni               apgr./min 827 827
Apgriezieni situ transportiera piedziņai apgr./min 68 68
Atbiru šneka piedziņas apgriezieni apgr./min 512
Svars kg 1500 1600