676 12 336

info@graintech.lv


Elevatoru gravitācijas piltuves

Saimniecībām, kurās graudu pieņemšanas intensitāte ir neliela, PRECO piedāvā gravitācijas piltuves, kuras tiek pievienotas kausiņu elevatoram. Lai nodrošinātu produkta vienmērīgu plūsmu, elevators tiek aprīkots ar plūsmas regulācijas mehānismu, kas novērš elevatora pārslodzi.

Salāgojamas ar Preco E50 noriju. V=1.57 m3

Standartaprīkojums

  • Cinkota piltuve ar atbalsta kājām
  • Aizsargrežģis iebires aizsardzībai
  • Plūsmu regulējošs aizbīdnis ar regulācijas stieni

Papildaprīkojums

  • Aizbīdnis iespējams  iespējams ar manuālu regulācijas mehānismu vai motorizētu kontroli