676 12 336

info@graintech.lv


Šķidrā mēslojuma iestrādes komplekts sastāv no:

  • Dažādu tilpuma tvertnēm (pastāv iespēja dalīta), 3 punktu sakabe vai aprīkojot ar DSX sējmašīnu uzstādāma sējmašīnas aizmugurē
  • 4-54 izvadi
  • Atkarībā no sūkņa ražība līdz 150 l/min
  • Wielger kolektors ar bumbiņu plūsmas indikatoriem
  • GPS ātruma sensors
  • Vadību no planšetes
  • Nepieciešamie vārsti, filtri